Stredisko registrovania poplachov (SRP)

Ochrana objektov prostredníctvom Strediska registrovania poplachov (SRP) známa aj ako Pult centrálnej ochrany, je služba ktorá zabezpečuje nepretržité, 24-hodinové monitorovanie chránených objektov technickými prostriedkami. 

Informácie o alarmoch alebo aktuálnych stavoch na chránených objektoch sa prenášajú na Pult centrálnej ochrany (PCO), kde ich operátor PCO vyhodnocuje a na základe inštrukcií konkrétneho objektu zabezpečí požadované činnosti. napr. vyslanie zásahovej skupiny alebo informovanie kontaktných osôb.

Spoľahnite sa na neustály monitoring PCO!

Stredisko registrovania poplachov umožňuje vyhodnocovať nasledovné signály:
 • alarmový signál
 • narušenie vysielacieho zariadenia
 • výpadok elektrickej energie
 • sabotáž
 • požiar
 • stav záložných akumulátorov
 • iný technický signál – technologický monitoring
Stredisko registrovania poplachov poskytuje široké spektrum doplnkových služieb:
 • nepretržitý monitoring objektov pomocou live prenos obrazu z chráneného objektu, prostredníctvom kamerového systému
 • kontrola objektov výjazdovou jednotkou
 • monitoring uzamykania objektu (kontrola zakódovania objektu v dohodnutom čase)
 • zaistenie objektu proti vzniku ďalších škôd
 • služba Panik – rýchle privolanie pomoci
 • patrola – obhliadka objektov v nepravidelnom čase
 • monitoring vozidiel

Ani sekunda zdržania!

Operačné stredisko je vybavené profesionálnym systémom NAM GLOBAL, ktorý umožňuje prenášať signály z monitorovaných objektov prostredníctvom nasledovných technológií:
 • GPRS komunikácia – mobilný operátor
 • IP komunikácia – internetové služby pevného internetu
 • verejná telefónna sieť

Presnú kalkuláciu vstupných a takisto pravidelných poplatkov za monitorovanie vám pripraví náš obchodný pracovník, podľa špecifikácie objektu a použitej technológie.

Potrebujete chrániť Váš majetok? Kontaktujte nás!