Poplachový systém narušenia (alarm)

Systém má za úlohu včas informovať poverené osoby, strážnu službu alebo pult centrálnej ochrany o nepovolenom vniknutí / vlámaní osôb do objektu a akustickými a svetelnými signalizáciami odradiť narušiteľov od ďalšej trestnej činnosti v objekte ako napríklad krádež alebo poškodzovanie majetku.

Systém taktiež informuje o havarijných stavoch ako napríklad zaplavenie pri úniku kvapalín, únik dymu a podobne.

Poplašný systém sa skladá:

  • z ústredne systému
  • rôznych detektorov – snímač pohybu, detektor rozbitia skla, snímač deštrukčných hlukov, magnetický kontakt na okná a dvere, tiesňové tlačidlo, detektor dymu, detektor horľavých plynov, detektor zaplavenia a ďalšie

Viac informácií o systéme

Pri narušení stráženého objektu nepovolanou osobou snímače zaznamenajú tepelnú stopu narušiteľa a fyzické prerušenie mikrovlnných lúčov, ústredňa systému signál spracuje a prostredníctvom komunikátora vyšle signál o poplachu na preddefinované zariadenia ako napríklad:
– Stredisko registrovania poplachov
– Mobilný telefón formou sms alebo telefonátu.

Poplachový systém sa ovláda pomocou fyzickej klávesnice/ klávesníc umiestnenej v stráženom objekte, ale taktiež je možnosť systém ovládať aj na diaľku prostredníctvom aplikácií v mobilnom telefóne alebo prostredníctvom sms.

Vysoko odporúčame EZS používať v spolupráci s inými systémami ochrany objektov ako napríklad s kamerovým systémom (CCTV / PTV), elektronickou požiarnou signalizáciou (EPS), systémom dochádzky a podobne.

Viac informácií o systéme

Pri narušení stráženého objektu nepovolanou osobou snímače zaznamenajú tepelnú stopu narušiteľa a fyzické prerušenie mikrovlnných lúčov, ústredňa systému signál spracuje a prostredníctvom komunikátora vyšle signál o poplachu na preddefinované zariadenia, najčastejšie na mobilný telefón formou sms, alebo telefonátu.

Poplachový systém sa ovláda pomocou fyzickej klávesnice/ klávesníc umiestnenej v stráženom objekte, ale taktiež je možnosť systém ovládať aj na diaľku prostredníctvom aplikácií v mobilnom telefóne alebo prostredníctvom sms.

Vysoko odporúčame PSN používať v spolupráci s inými systémami ochrany objektov ako napríklad s kamerovým systémom (CCTV / PTV), elektronickou požiarnou signalizáciou (EPS), systémom dochádzky a podobne.

Potrebujete chrániť Váš majetok? Kontaktujte nás!