Bezpečnostný audit

Bezpečnostný audit Bezpečnostný audit je špecifický proces navrhnutý na posúdenie bezpečnostných rizík, ktorým čelia podniky. Výsledkom sú kontrolné opatrenia alebo protiopatrenia podniku na zmiernenie týchto rizík. Ako súčasť akéhokoľvek auditu vedú audítori pohovory s kľúčovými zamestnancami, hodnotia správanie, zraniteľnosť, existujúce inštrukcie bezpečnostnej politiky a systém kontroly. Poskytujeme nasledovné služby bezpečnostného auditu: risk manažment bezpečnostné konzultačné [...]

Strážna – Bezpečnostná služba (SBS)

Strážna služba Jedná sa o fyzický výkon strážnej služby prostredníctvom našich zamestnancov. Stacionárna strážna služba je vykonávaná formou nepretržitej prítomnosti bezpečnostných pracovníkov na objekte, jeho obhliadaním a kontrolou. V prípade potreby môže byť ochrana objektov posilnená aj strážnymi psami. Poskytujeme nasledovné typy fyzickej ochrany: ochrana objektov stacionárnou strážnou službou ochrana objektov mobilnou strážnou službou recepčné [...]

Informátorské a recepčné služby

Recepčné a informátorské služby Súčasťou nášho portfólia je aj poskytovanie recepčných služieb a služieb informátora, ktorých základom je ústretovosť a profesionalita. Prednosti a znalosti našich recepčných a informátorov Recepčné a informátori sú väčšinou tými prvými, s ktorými prichádzajú Vaše návštevy do styku. Preto kladieme veľký dôraz na nábor na pozície recepčnej alebo informátora. Naše recepčné [...]

Stredisko registrovania poplachov (SRP)

Stredisko registrovania poplachov (SRP) Ochrana objektov prostredníctvom Strediska registrovania poplachov (SRP) známa aj ako Pult centrálnej ochrany, je služba ktorá zabezpečuje nepretržité, 24-hodinové monitorovanie chránených objektov technickými prostriedkami.  Informácie o alarmoch alebo aktuálnych stavoch na chránených objektoch sa prenášajú na Pult centrálnej ochrany (PCO), kde ich operátor PCO vyhodnocuje a na základe inštrukcií konkrétneho objektu zabezpečí [...]

Zabezpečovacie systémy (EZS)

Poplachový systém narušenia (alarm) Systém má za úlohu včas informovať poverené osoby, strážnu službu alebo pult centrálnej ochrany o nepovolenom vniknutí / vlámaní osôb do objektu a akustickými a svetelnými signalizáciami odradiť narušiteľov od ďalšej trestnej činnosti v objekte ako napríklad krádež alebo poškodzovanie majetku. Systém taktiež informuje o havarijných stavoch ako napríklad zaplavenie pri úniku kvapalín, únik dymu [...]

Kamerové systémy (CCTV)

Kamerové systémy a priemyselná televízia Kamerový systém CCTV (closed-circuit television) alebo PTV (priemyselná televízia) je system na zaznamenávanie a živý prenos obrazu prípadne aj zvuku. Poskytuje tak presné informácie o udalostiach ktoré sa momentálne alebo v minulosti udiali v priestoroch snímaných CCTV systémom. Kamerové systémy a priemyselnú televíziu dodávame na mieru podľa požiadaviek zákazníkov. Využitie [...]

Upratovacie služby – firmy a budovy

Upratovacie služby Príjemné a čisté pracovné prostredie je jeden z dôležitých aspektov, ktoré zvýši pozitívne naladenie, pracovné nasadenie a tiež aj pracovný výkon vašich zamestnancov. Na začiatku spolupráce zostavíme podľa vašich požiadaviek konkrétny plán upratovania. Vďaka presnému harmonogramu tak máte istotu, že vaše priestory budú vždy reprezentatívne a pripravené na bežný pracovný ruch. Aké upratovanie vykonávame? pravidelné upratovanie (denné, [...]