Strážna – Bezpečnostná služba (SBS)

Strážna služba Jedná sa o fyzický výkon strážnej služby prostredníctvom našich zamestnancov. Stacionárna strážna služba je vykonávaná formou nepretržitej prítomnosti bezpečnostných pracovníkov na objekte, jeho obhliadaním a kontrolou. V prípade potreby môže byť ochrana objektov posilnená aj strážnymi psami. Poskytujeme nasledovné typy fyzickej ochrany: ochrana objektov stacionárnou strážnou službou ochrana objektov mobilnou strážnou službou recepčné [...]

Informátorské a recepčné služby

Recepčné a informátorské služby Súčasťou nášho portfólia je aj poskytovanie recepčných služieb a služieb informátora, ktorých základom je ústretovosť a profesionalita. Prednosti a znalosti našich recepčných a informátorov Recepčné a informátori sú väčšinou tými prvými, s ktorými prichádzajú Vaše návštevy do styku. Preto kladieme veľký dôraz na nábor na pozície recepčnej alebo informátora. Naše recepčné [...]

Stredisko registrovania poplachov (SRP)

Stredisko registrovania poplachov (SRP) Ochrana objektov prostredníctvom Strediska registrovania poplachov (SRP) známa aj ako Pult centrálnej ochrany, je služba ktorá zabezpečuje nepretržité, 24-hodinové monitorovanie chránených objektov technickými prostriedkami.  Informácie o alarmoch alebo aktuálnych stavoch na chránených objektoch sa prenášajú na Pult centrálnej ochrany (PCO), kde ich operátor PCO vyhodnocuje a na základe inštrukcií konkrétneho objektu zabezpečí [...]

Zabezpečovacie systémy (EZS)

Poplachový systém narušenia (alarm) Systém má za úlohu včas informovať poverené osoby, strážnu službu alebo pult centrálnej ochrany o nepovolenom vniknutí / vlámaní osôb do objektu a akustickými a svetelnými signalizáciami odradiť narušiteľov od ďalšej trestnej činnosti v objekte ako napríklad krádež alebo poškodzovanie majetku. Systém taktiež informuje o havarijných stavoch ako napríklad zaplavenie pri úniku kvapalín, únik dymu [...]

Kamerové systémy (CCTV)

Kamerové systémy a priemyselná televízia Kamerový systém CCTV (closed-circuit television) alebo PTV (priemyselná televízia) je system na zaznamenávanie a živý prenos obrazu prípadne aj zvuku. Poskytuje tak presné informácie o udalostiach ktoré sa momentálne alebo v minulosti udiali v priestoroch snímaných CCTV systémom. Kamerové systémy a priemyselnú televíziu dodávame na mieru podľa požiadaviek zákazníkov. Využitie [...]

Upratovacie služby – firmy a budovy

Upratovacie služby Príjemné a čisté pracovné prostredie je jeden z dôležitých aspektov, ktoré zvýši pozitívne naladenie, pracovné nasadenie a tiež aj pracovný výkon vašich zamestnancov. Na začiatku spolupráce zostavíme podľa vašich požiadaviek konkrétny plán upratovania. Vďaka presnému harmonogramu tak máte istotu, že vaše priestory budú vždy reprezentatívne a pripravené na bežný pracovný ruch. Aké upratovanie vykonávame? pravidelné upratovanie (denné, [...]