• 16. júla 2020
  • | 0
  • 2 895

Tento článok nie je technický manuál a slúži iba ako referenčná príručka pre správny výber kamerového monitorovacieho systému. Tento článok zároveň neslúži ako 100% návod na to, ako si vybrať správny kamerový monitorovací systém. Článok slúži predovšetkým laickej verejnosti na oboznámenie sa so základnými pravidlami pri výbere kamerového systému. Každopádne odporúčame kontaktovať odbornú firmu, ktorá Vám kvalifikovane poradí s výberom správneho kamerového systému ako aj s montážou a vhodným umiestnením kamier a DVR. 

Článok je napísaný ako všeobecný návod na výber správneho kamerového systému. Kamerové systémy sa dnes označujú rôznymi spôsobmi, ako CCTV, alebo IP atď. Postupne si vysvetlíme ktorý výraz čo presne znamená, aké má výhody a ktorý sa Vám bude hodiť najviac.

Kvalifikované rozhodnutie však napriek tomu odporúčame zveriť odbornému personálu, alebo firme ktorá má s kamerovými systémami patričné skúsenosti a v neposlednom rade oprávnenie na vykonávanie takejto činnosti. Nepreberáme žiadne záruky za nesprávny výber kamerového systému na základe tohto článku.

Základné informácie o CCTV kamerových systémoch

Na trhu je nespočetné množstvo kamerových systémov. Nie je jednoduché povedať, ktorý systém je najlepší, ktorý najhorší a ktorý sa nachádza v strednej triede. Každý projekt vyžaduje individuálny prístup a zhodnotenie potrieb zákazník. Nákup kamerového systému je niečo podobné ako nákup počítača. Správnu konfiguráciu PC si volíte na základe toho, na čo ho chcete používať. Pre kancelárske aplikácie si predsa nebudete kupovať špičkový herný počítač s niekoľko GB RAM a obrovským pevným diskom. Hráč sa zase bude sústreďovať na kvalitnú grafickú kartu a dostatočne rýchly pevný disk a poriadnu dávku RAM.

V podobnej situácii sa nachádzate aj pri výbere CCTV kamerového systému. Pokiaľ chcete monitorovať priestory s nízkou dôležitosťou a bez nutnosti rozpoznávania detailov, zvolíte si menej náročný a lacnejší kamerový systém. V objektoch, kde sa vyžaduje vysoká bezpečnosť by to malo byť samozrejme opačne. Banky a podobné inštitúcie by mali vlastniť kvalitný kamerový systém. Často však vidíme, že práve tieto priestory (banky, benzínky, obchody) sú monitorované lacným a nekvalitným kamerovým systémom kde sa detaily jednotlivých osôb, alebo predmetov (ŠPZ) nezaznamenávajú v dostatočnej kvalite a ich použitie pre prípad dokazovania trestného činu je viac než otázne.

Pri výbere správneho kamerového systému je dôležité položiť si otázku:
Čo chcete aby systém robil?
,alebo otázku
Prečo chcete aby to systém robil?

Na tieto otázky neexistuje jednoznačná odpoveď a zodpovedať si ich musí každý sám. Akonáhle začnete nad odpoveďami uvažovať, odporúčam si ich bod za bodom napísať na papier a dôkladne pouvažovať nad jednotlivými bodmi. Pri správnom výbere Vás zrejme bude obmedzovať aj Váš rozpočet, ktorý ste ochotný venovať na realizáciu kamerového systému. Pri vysokých nárokoch na kamerový systém treba samozrejme počítať aj s vyššou cenou za kamerový systém.

V prípade, že budete kontaktovať odbornú firmu a už budete mať pripravený koncept, aký kamerový systém požadujete, čo by mal spĺňať, aké parametre a funkcie musí mať, určite sa Vám dostane rýchlejšej odpovede, ako keby ste prišli nepripravený.

Úlohou tohto článku je uviesť Vás do problematiky správneho výberu a poradiť Vám čo všetko môžete od kamerového systému požadovať a koľko Vás to bude stáť. Správny výber kamerového systému Vám splní Vaše požiadavky a ušetrí mnoho problémov a sklamaní v budúcnosti.

Čo chcete, aby systém robil?

Všeobecne povedané bude Váš CCTV kamerový systém poskytovať živý obraz a vykonávať záznam obrazu pre neskoršie použitie, prehliadanie a pod. Toto sú základné funkcie, ktoré poskytuje každý CCTV systém. Ďalšie doplnkové funkcie si treba v prípade potreby premyslieť a správne zadefinovať.

Medzi najdôležitejšie parametre na ktoré by ste sa mali pri výbere kamerového systému sústrediť patria:

  • chcete aby bol systém užívateľsky prívetivý
  • cenovo bol v rámci Vášho rozpočtu
  • pokryl oblasti Vášho záujmu
  • jednoduchý na údržbu
  • spoľahlivo fungoval počas najbližších rokov
  • mal správne servisné zázemie
  • dostupné náhradné diely
  • dostatočnú servisnú podporu


Hlavné zásady pri výbere kamerového systému?

Nákup kamerového systému môžete realizovať pre rôzne spektrá použitia. Medzi základné skupiny, kde sa kamerové systémy používajú patria domáce použitie a firemné použitie kamerového systému.
Všeobecne si domácnosti a firmy zakupujú kamerový systém z nasledovných dôvodov:

A. Záznam obrazu pre zdokumentovanie trestnej činnosti. Môže sa jednať o krádeže, vandalizmus, vniknutie, neoprávnené používanie a pod. Toto sú hlavné dôvody pre montáž kamerového systému v súkromnej aj obchodnej sfére. Kamerové systémy v reštauráciách a obchodoch, ako aj na benzínových pumpách pôsobia aj psychologicky na prípadných zlodejov a zákazníkov, ktorí majú v pláne odísť bez zaplatenia.

B. Ďalším dôvodom na záznam a monitorovanie je sledovanie zamestnancov počas pracovnej doby. Pomocou kamerových systémov je možné sladovať zamestnancov počas práce, kontrolovať dodržiavanie otváracích hodín, kontrolovať tok tovaru, prípadne aj monitorovať a odhaľovať čoraz častejšie krádeže tovaru v obchodoch a skladoch.

C. Manažéri často chcú mať aj prehľad o pracovnom výkone svojich zamestnancov, kto a kedy je na prestávke, fajčiarskej pauze a pod. Všetky tieto záznamy je možné neskôr vyhodnocovať a v určitých prípadoch aj použiť ako dôkazový materiál.
V prípade, že plánujete monitorovať Vašich zamestnancov, je nevyhnutné aby boli o tejto činnosti informovaní a je nutné dodržiavať aktuálne platné právne predpisy. Nebudem tu rozoberať aktuálne platné právne predpisy, nakoľko sa legislatíva neustále mení a to čo by som tu dnes napísal, zajtra už nemusí platiť. Každopádne Vám odporúčam svojich zamestnancov informovať o tom, že sú monitorovaný CCTV kamerovým systémom a toto oboznámenie si dať potvrdiť písomne a podpisom zamestnanca. Určite nič nepokazíte, pokiaľ každý vchod do budovy označíte výstrahou, že objekt je monitorovaný kamerovým systémom.

Vo všeobecnosti sa netoleruje montáž skrytých kamerových systémov na pracovisku bez oboznámenia personálu o tejto skutočnosti. V prípade dokazovania by takýto dôkaz nemusel byť uznaný. Pri odhalení takéhoto systému zamestnancom by ste mohli mať problémy na úseku zásahu do súkromia a osobnosti.
V prípade, že máte akékoľvek otázky ohľadom aktuálnych legislatívnych predpisov, Váš dodávateľ kamerového systému by Vám mal vedieť zodpovedať Vaše otázky a upozorniť Vás na prípadné porušenia aktuálne platných zákonov.

D. Ďalším zaujímavým dôvodom, prečo sa v zahraničí a aj u nás čoraz častejšie inštalujú CCTV kamerové systémy, je pre verejné zodpovednosti. Napríklad keď sa zákazník v obchode pošmykne a spadne, snaží sa rôznymi spôsobmi preukázať, že vinný je prevádzkovateľ obchodu. Na základe takýchto obvinení sa v zahraničí žaloby vyšplhali aj na niekoľko miliónové sumy.
Väčšina digitálnych záznamových zariadení umožňuje nahrávanie obrazu, prípadne aj zvuku s vodoznakom a s časovým údajom na obrazovke. Vďaka tomu je možné obraz jednoznačne identifikovať a priradiť k časovému pásmu. Vďaka tomu je záznam možné ľahšie použiť pri dokazovaní viny, alebo neviny.

Aké oblasti chcete, aby kamery pokrývali a monitorovali?

Bez ohľadu na to, koľko kamier použijete, pravdepodobne budete mať v objekte miesta, kde kamery „nedovidia“. Pri výbere rozmiestnenia kamier si treba položiť otázky typu: – Ktoré miesta chcem bezpodmienečne vidieť? – Ktoré sú dôležité strategické miesta z pohľadu pohybu osôb? – Kde môže dôjsť k trestnému činu, alebo inej neželanej činnosti? – Kde mám umiestnené najcennejšie predmety?

Miesta, ktoré odporúčame bezpodmienečne monitorovať sú vchody a východy budovy, chodby a prechodové uzly, ktorým sa nedá vyhnúť, vchody do miestností s cennosťami, alebo inými dôležitými predmetmi, informáciami a pod. Medzi dôležité strategické miesta patria všetky vchody, chodby a priechody v budove, aj mimo budovy.

Pri rozmiestnení kamier dbajte aj na typ kamery a jej vhodné umiestnenie. Pokiaľ uprednostňujete malé decentné kamery, integrované do architektúry budovy, môžete použiť kamery montované na strop, alebo na stenu s polkruhovým nenápadným dizajnom. Pokiaľ chcete zdôrazniť, že objekt je monitorovaný kamerovým systémom a pôsobiť na prípadných páchateľov aj psychologicky, odporúčame použiť výrazné väčšie kamery umiestnené dobre viditeľne. Často má psychologický efekt lepšie výsledky, ako skryté a málo viditeľné kamery.

Ďalším dôležitým parametrom je rozmiestnenie kamier. Vždy si dobre rozmyslite aký priestor chcete monitorovať a kde bude kamera umiestnená. Pravdepodobne budete musieť pri rozmiestňovaní pristupovať k určitým kompromisom, nakoľko nie je vždy možné umiestniť kamery tam, kde by to bolo najvhodnejšie. Výber optimálneho rozmiestnenia kamier Vám pomôže zrealizovať Vaša inštalačná firma.

Niektoré kamery je možné použiť všeobecne, iné sú vhodné na špeciálne použitie napr. na rozpoznávanie a záznam tváre osôb, alebo na záznam a rozpoznávanie evidenčných čísiel vozidiel. V prípade, že budete potrebovať zamerať sa na konkrétny detail vo väčšej vzdialenosti, musíte počítať s tým, že budete musieť použiť kameru s lepším objektívom.

Štandardné objektívy 3,6mm sa hodia na univerzálne použitie so širokým záberovým uhlom. Tieto kamery je väčšinou možné vybaviť objektívom 6mm, alebo 8mm. Tieto objektívy sú určené na záznam obrazu na väčšie vzdialenosti. Špeciálnou kategóriou sú kamery s varifokálnou optikou ktoré umožňujú zmenu priblíženia v rôznych rozsahoch napr. 2-8mm, alebo 5-50mm. Tieto objektívy umožňujú prispôsobiť snímanú plochu podľa vašich potrieb.