Strážna služba

Jedná sa o fyzický výkon strážnej služby prostredníctvom našich zamestnancov.

Stacionárna strážna služba je vykonávaná formou nepretržitej prítomnosti bezpečnostných pracovníkov na objekte, jeho obhliadaním a kontrolou.

V prípade potreby môže byť ochrana objektov posilnená aj strážnymi psami.

Poskytujeme nasledovné typy fyzickej ochrany:

  • ochrana objektov stacionárnou strážnou službou
  • ochrana objektov mobilnou strážnou službou
  • recepčné služby
  • usporiadateľské služby
  • vyslanie zásahovej jednotky

Kvalita výkonu strážnej služby sa zabezpečuje:

  • vypracovaním smerníc výkonu strážnej služby individuálne pre daný objekt
  • on-line vyhodnocovaním obchôdzkového systému Active Track
  • činnosť bezpečnostných pracovníkov v jednotlivých chránených objektoch je neustále monitorovaná a koordinovaná stálou službou, tzv. dispečingom
  • veliteľmi objektov, ktorý vykonávajú pravidelné a náhodné kontroly našich bezpečnostných pracovníkov
  • pravidelné stretnutia s objednávateľom na vyhodnocovanie činnosti strážnej služby

Poskytujeme strážnu službu v zmysle Zákona č. 473/2005 Z.z. o súkromnej bezpečnosti v znení neskorších predpisov

Potrebujete chrániť Váš majetok? Kontaktujte nás!

Súčasnou vypracovania cenovej ponuky je najoptimálnejšie plán ochrany