Recepčné a informátorské služby

Súčasťou nášho portfólia je aj poskytovanie recepčných služieb a služieb informátora, ktorých základom je ústretovosť a profesionalita.

Prednosti a znalosti našich recepčných a informátorov

Recepčné a informátori sú väčšinou tými prvými, s ktorými prichádzajú Vaše návštevy do styku. Preto kladieme veľký dôraz na nábor na pozície recepčnej alebo informátora.

Naše recepčné a informátori sú pravidelne školení ohľadom nášho pohľadu na bezpečnosť ako napr. všímať si situácie a javy, ktoré sa odchyľujú od štandardov a tým zabraňovať vzniku škodových udalostí, ako postupovať v prípade vzniku mimoriadnych udalostí a pod.

Prehľad ponúkaných služieb spojených s prevádzkou recepcie:

 • nepretržitá informačná služba pre nájomníkov a návštevníkov objektu
 • prepojovanie telefónnych hovorov, príjem pošty atď.
 • denná i nočná služba recepcie
 • dozor nad režimom vstupu nájomníkov a ďalších osôb do objektu
 • povinnosti vyplývajúce z metodiky ohlasovne požiarov a ďalších smerníc požiarnej ochrany
 • kľúčové hospodárstvo
 • vedenie príslušnej dokumentácie

Ustrojenosť

Naše recepčné a informátori sú vždy ustrojení podľa štandardov spoločnosti Secure one s.r.o., a to v spoločenských uniformách alebo civilnom oblečení, v závislosti od požiadavky klienta.

Prehľad ponúkaných služieb spojených s prevádzkou recepcie:

 • nepretržitá informačná služba pre nájomníkov a návštevníkov objektu
 • prepojovanie telefónnych hovorov, príjem pošty atď.
 • denná i nočná služba recepcie
 • dozor nad režimom vstupu nájomníkov a ďalších osôb do objektu
 • povinnosti vyplývajúce z metodiky ohlasovne požiarov a ďalších smerníc požiarnej ochrany
 • kľúčové hospodárstvo
 • vedenie príslušnej dokumentácie

Ustrojenosť

Naše recepčné a informátori sú vždy ustrojení podľa štandardov spoločnosti Secure one s.r.o., a to v spoločenských uniformách alebo civilnom oblečení, v závislosti od požiadavky klienta.

Potrebujete chrániť Váš majetok? Kontaktujte nás!