Bezpečnostný audit

Bezpečnostný audit Bezpečnostný audit je špecifický proces navrhnutý na posúdenie bezpečnostných rizík, ktorým čelia podniky. Výsledkom sú kontrolné opatrenia alebo protiopatrenia podniku na zmiernenie týchto rizík. Ako súčasť akéhokoľvek auditu vedú audítori pohovory s kľúčovými zamestnancami, hodnotia správanie, zraniteľnosť, existujúce inštrukcie bezpečnostnej politiky a systém kontroly. Poskytujeme nasledovné služby bezpečnostného auditu: risk manažment bezpečnostné konzultačné [...]