Stredisko registrovania poplachov

Ochrana objektov prostredníctvom Strediska registrovania poplachov (SRP) známa aj ako Pult centrálnej ochrany, je služba ktorá zabezpečuje nepretržité, 24-hodinové monitorovanie chránených objektov technickými prostriedkami.

Informácie o aktuálnych stavoch na chránených objektoch sa prenášajú na Pult centralizovanej ochrany (PCO), kde ich operátor SRP vyhodnocuje a na základe informačného listu konkrétneho objektu zabezpečí požadované činnosti. napr. vyslanie zásahovej skupiny alebo informovanie kontaktných osôb.

Stredisko registrovania poplachov môže vyhodnocovať signáli z nasledovných zariadení:

 • Elektrického zabezpečovacieho systému (EZS)
 • Elektrickej požiarnej signalizácie (EPS)
 • Kamerového systému (CCTV)
 • Monitoring vozidiel
 • Technologického zariadenia

Operačné stredisko je vybavené profesionálnym systémom NAM GLOBAL, ktorý umožňuje prenášať signáli z monitorovaných objektov prostredníctvom nasledovných technológií:

 • Rádiová sieť (licencované pásmo)
 • GSM - GPRS
 • ETHERNET (LAN, WAN, internet)
 • Verejná telefónna sieť

Stredisko registrovania poplachov poskytuje široké spektrum doplnkových služieb:

 • kontrola objektov výjazdovou jednotkou
 • monitoring uzamykania objektu (kontrola zakódovania objektu v dohodnutom čase)
 • zaistenie objektu proti vzniku ďalších škôd
 • služba Panik - rýchle privolanie pomoci
 • Patrola – obhliadka objektov v nepravidelnom čase

Monitoring vozidiel

 • stráženie automobilov pomocou systému GPS
 • odstavenie odcudzeného vozidla z premávky
 • navigácia zásahovej jednotky k vozidlu

Technologické zariadenia (napr. v rámci facility managementu)

 • diaľkové ovládanie kúrenia , stráženie teploty
 • chladiacich zariadení
 • chod záložných agregátov
 • monitoring klimatizácie, vzduchotechniky, elektrickej,
 • telekomunikačnej, počítačovej siete

 

Máte záujem o túto službu alebo konzultáciu? Napíšte nám.