Referencie

 Spoločnosť Secure one s. r.o. pôsobí na celom území Slovenska. K spokojným klientom sa radia spoločnosti z rôznych odvetviach:

  • administratívne budovy
  • firemené dvory
  • finančné inštitúcie

Od začiatku nášho pôsobenia kladieme dôraz na vysokú úroveň poskytovaných služieb, ktorú dosahujeme najmä vďaka :

  • individuálnym prístupom ku každému klientovi
  • vyhodnotením stupňa rizika
  • výberom pracovníkov pre konkrétne úlohy
  • zvyšovaním praktickej, teoretickej a telesnej pripravenosti
  • zvyšovaním technickej odbornosti


Za kvalitu našich služieb hovoria získané licencie.  (Licencia na prevádzkovanie strážnej služby, Licencia na prevádzkovanie technickej služby)