O spoločnosti

Spoločnosť Secure one s. r.o. je zameraná na poskytovanie komplexných bezpečnostných služieb.

Poskytujeme služby na celom území Slovenskej republiky. Centrála spoločnosti sídli v Bratislave. 


O kvalite nami poskytovaných služieb svedčí získaná Licencia na prevádzkovanie strážnej služby, Licencia na prevádzkovanie technickej služby a certifikáty našich pracovníkov. Základom nášho úspechu sú riešenia šité na mieru našich zákazníkov a skúsenosti našich bezpečnostných pracovníkov.


Spoločnosť Secure one s.r.o. je partnerskou spoločnosťou C.B. SECURITY spol. s r.o, s ktorou zdieľajú spoločné know-how a úzko spolupracujú pri riešení požiadaviek klientov.

Secure one s.r.o. poskytuje nasledovné bezpečnostné služby: