Fyzické stráženie objektov - Strážna služba

V oblasti fyzických služieb poskytujeme preventívnu ochranu proti vzniku škôd, ako aj represívnu ochranu zameranú na elimináciu následkov už vzniknutej škodovej udalosti.

Stacionárna strážna služba je vykonávaná formou nepretržitej prítomnosti bezpečnostných pracovníkov na objekte, jeho obhliadavaním a kontrolou. V prípade potreby môže byť ochrana objektov posilnená aj strážnymi psami.

Poskytujeme nasledovné typy fyzickej ochrany:

  • ochrana objektov stacionárnou strážnou službou
  • ochrana objektov mobilnou strážnou službou
  • recepčné služby
  • usporiadateľské služby
  • vyslanie zásahovej jednotky


Kvalita výkonu strážnej služby sa udržuje:

  • vypracovaním smerníc výkonu strážnej služby na objekte
  • pravidelnou kontrolou vedúcim objektu
  • on line vyhodnocovaním obchôdzkového systému operačným strediskom
  • pravidelné stretnutia s objednávateľom na vyhodnocovanie činnosti strážnej služby

 

Máte záujem o túto službu alebo konzultáciu? Napíšte nám.