Dodávka a montáž zabezpečovacích systémov

Naši kvalifikovaní pracovníci Vám zabezpečia komplexné služby od konzultácií, návrhu, projektu, dodávky, montáže a servisu.

Poskytujeme nasledovné technické služby:


Elektrické zabezpečovacie systémy (EZS)
Elektrické zabezpečovacsie systémy slúžia na ochranu pred nepovolaným vniknutím do objektu. Narušenie objektu je signalizované akusticky a opticky priamo na mieste. A taktiež môže byť odoslaná informácia o narušení majiteľovi objektu na mobil, alebo strážnej službe na pult centralizovanej ochrany (PCO).

Mechanické zábranné systémy (MZS)
Úlohou mechanických zábranných systémov je sťažiť alebo celkom znemožniť násilné vniknutie nepovolanej osoby do chráneného priestoru alebo objektu, prípadne zabrániť neoprávnenej manipulácií s chránenými predmetmi v chránenom objekte.

Elektrická požiarna signalizácia (EPS)
Elektrická požiarna signalizácia (EPS) slúži k vyhodnoteniu a signalizácii poplachového signálu pri vzniku požiaru. Samotnú detekciu požiaru vykonávajú hlásiče rôzneho prevedenia.Včasným zásahom je možné znížiť riziko vzniku veľkých materiálnych škôd a ohrozenie ľudského zdravia alebo života.

Kamerové systémy (CCTV, IP kamery)
Kamerové systémy sú rýchlo sa rozvíjajúcou oblasťou v ochrane osôb, majetku a verejných priestorov. Sú určené na nepretržité monitorovanie priestorov, detekciu pohybu, prevenciu kriminality a zvyšovanie úrovne bezpečnosti objektov.

Systémy kontroly a evidencie vstupov (SKV)
Dochádzkové elektronické systémy umožňujú kontrolu a evidenciu vstupu do strážených objektov a budov. Identifikácia prebieha pomocou zadania kódu na klávesnici, kontaktnými či bezkontaktnými identifikačnými médiami alebo formou biometrickej identifikácie.

GPS monitoring vozidiel
Satelitné sledovanie vozidiel je najmodernejší nástroj na online monitorovanie pohybu vašich osobných a nákladných vozidiel, strojov, osôb, alebo iných pohyblivých objektov.

 

Máte záujem o túto službu alebo konzultáciu? Napíšte nám.