Strážna služba

Fyzická ochrana majetku a osôb. Preventívna ochrana proti vzniku škôd, ako aj represívnu ochranu.....

PODROBNOSTI

Stredisko registrovania poplachov

Ochrana objektov prostredníctvom SRP je 24-hodinové monitorovanie chránených objektov.

PODROBNOSTI

Dodávka a montáž technológií

Zabezpečovacia, protipožiarna technika, videotechnika, dochádzkové režimy, montáž a servis.

PODROBNOSTI

Bezpečnostný audit

Vyhodnotenie bezpečnostných rizík, ktorým čelia podniky. Výsledkom sú kontrolné opatrenia.....

PODROBNOSTI

Články